Kwaliteit in de zorg

Helpt u ons mee de kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg te verbeteren?

Uw fysiotherapeut vraagt u tijdens de intake toestemming om mee te werken aan ons kwaliteitsbeleid. Het LDF (Landelijke Database Fysiotherapie), is geïnitieerd door onze beroepsvereniging het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), daarnaast geeft de PREM (Patient Reported Experience Measures) inzicht in onze klanttevredenheid.

Meer informatie over beide onderzoeken leest u hieronder.

LDF (Landelijke Database Fysiotherapie)

Fysiotherapeuten zijn continu bezig met het verbeteren van hun dienstverlening. Door de eigen prestaties te meten met landelijke prestaties kan uw fysiotherapeut beter inzicht krijgen in zijn of haar eigen dienstverlening en de kwaliteit van zijn of haar dienstverlening verbeteren. Om de inzichten te verkrijgen in bijvoorbeeld welke behandelingen het meest effectief zijn, hoe snel patienten van hun klachten af zijn, hoe vaak klachten zich herhalen, zijn analyses nodig van de gegevens van verschillende fysiotherapeuten.

Er worden alleen gegevens beschikbaar gesteld aan het KNGF, die met de behandeling zelf te maken hebben (leeftijd, geslacht, de klacht en de aard, de frequentie en de duur van de behandeling). De gegevens van de patiënten worden gebruikt om kwaliteitsonderzoek te kunnen doen en zo de dienstverlening te verbeteren. Er kan op deze manier inzicht worden verkregen in bijvoorbeeld welke behandelingen het meest effectief zijn en hoe snel patiënten van hun klachten af zijn.

PREM

PREM staat voor Patient Experience Measures en wordt gebruikt om te meten hoe patiënten de geleverde zorg en service hebben ervaren.

U ontvangt na afloop van het behandeltraject via de mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De PREM-vragenlijst bevat 10 tot 15 vragen. Er komen diverse  thema’s aan bod, welke te maken hebben met onze dienstverlening. Hierbij is tevens ruimte voor eigen inbreng, in de vorm van verbeterpunten en/of een compliment.

 

Met behulp van de uitkomsten van beide onderzoeken kunnen wij op alle vlakken werken aan een nog betere dienstverlening.

Bij beide onderzoeken is anonimiteit gewaarborgd en kunt u op ieder tijdstip uw toestemming intrekken.