Kinder manuele therapie

Wanneer een zuigeling veel huilt en een neiging heeft tot een voorkeurshouding kan behandeling met manuele therapie de aangewezen behandelmethode zijn, indien er een functiestoornis in de nekwervelkolom aanwezig is. De aanwezigheid van een dergelijke functiestoornis wordt vermoed, indien een zuigeling langdurig met het hoofdje naar dezelfde zijde ligt en een sterke voorkeur heeft voor het draaien naar één zijde en/of sterk overstrekt. Ook indien een zuigeling een afwijkende of onrustige slaaphouding (huilend wakker worden meerdere keren per nacht) heeft kan een verkennend consult bij een kinder-manueeltherapeut verhelderend werken.

Er zijn evenwel vele oorzaken waardoor een zuigeling een voorkeurshouding en/of een overstrekking kan vertonen echter, indien kan worden vastgesteld dat de oorzaak ligt in een functiebeperking van de nekwervelkolom, is er een aangrijpingspunt voor behandeling. Het vaststellen en het behandelen van bovenbedoelde functiestoornis gebeurt door de kinder-manueeltherapeut. De vergoeding van deze zorg vindt plaats vanuit de basisverzekering.

We behandelen zuigelingen met hoog cervicale mobiliteitstoornissen. Boven in de nek kan een wervel wat vast zitten bijv. door de geboorte.

Zo’n bewegingsbeperking geeft dan pijn en is de oorzaak van huilen en neiging tot voorkeurshouding van zuigelingen.
Meestal zijn enkele behandelingen voldoende om de mobiliteit te herstellen.

 

Voor meer info klik hier.