Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het werken met kinderen binnen de fysiotherapie vraagt een andere aanpak dan met volwassenen. De belangrijkste reden hiervoor is, dat een kind nog in ontwikkeling is. Als een kind bijvoorbeeld heup-, knie- of enkelklachten heeft, kan de groei hierin een belangrijke rol spelen. Dit komt doordat een kind in een korte tijd snel kan groeien, waardoor diverse klachten kunnen ontstaan. Ook vergt het werken met kinderen een andere (pedagogische) benadering. Er is een gerichte aanpak nodig om hen op hun eigen niveau te benaderen en je moet je kunnen inleven in hun belevingswereld.

De behandelindicaties hieronder zijn voorbeelden. Bij alle klachten aan het bewegingsapparaat kunt u bij onze kinderfysiotherapeut Beitske Hiemstra terecht.

De groep kinderen die een kinderfysiotherapeut begeleidt, kan in 4 hoofdgroepen worden verdeeld:

  • Zuigelingen 0-2 jaar (bijvoorbeeld asymmetrische baby/voorkeurshouding, huilbaby, billenschuiver, prematuriteit/dysmaturiteit (te vroeg geborene), motorische ontwikkelingsachterstand, afwijkende spierspanning)
  • Peuters 2-4 jaar (bijvoorbeeld motorische ontwikkelingsachterstand, spierziekten, spina bifida, orthopedische aandoeningen: botbreuken, operatie, verzwikking)
  • Schoolgaande kinderen 4-12 jaar (bijvoorbeeld problemen in de fijne motoriek, grove motoriek, schrijfproblemen, rugproblemen)
  • Jongeren 12-18 jaar (houdingsproblemen, pervasieve ontwikkelingsproblemen, jeugdreuma)

Een voorbeeld van een onderzoek en behandeling is een baby met een voorkeurshouding. Een baby wordt in eigen omgeving (aan huis) onderzocht en behandeld. Tijdens het onderzoek kan het hoofd worden gemeten qua omvang en vorm en ook wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. De motoriek wordt in kaart gebracht. Hierna worden gerichte adviezen en oefeningen gegeven. Alles wordt in samenspraak met de ouders gedaan.

Vergoeding kinderfysiotherapie

Tot 18 behandelingen wordt kinderfysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering (er is geen eigen risico).

Als u denkt dat uw kind kinderfysiotherapie nodig heeft dan kunt u contact met ons opnemen.