Informatie Abonnementen

Algemene Voorwaarden Medische Fitness Fysiotherapie & Beweegcentrum de Marne & Fysiotherapie GCW

Algemeen

 • Alle leden van Fysiotherapie & Beweegcentrum de Marne & Fysiotherapie GCW (hieronder het centrum genoemd) onderschrijven zich bij inschrijving automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.
 • Ieder lid dient een intake formulier in te vullen voordat aan een sportactiviteit wordt deelgenomen.
 • Het is niet toegestaan om op buiten-schoenen te sporten.
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en andere stimulerende middelen te sporten.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Het gebruik van een kunststof bidon wordt aanbevolen.
 • Het centrum stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van waardevolle voorwerpen.
 • Tijdens (school)vakanties geldt een aangepast rooster.
 • Wij zijn gesloten op officiële feestdagen.

Lidmaatschap

 • Men is lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.
 • De contributie wordt maandelijks geïncasseerd, hiervoor vragen wij u een incasso-formulier in te vullen.
 • Er kan maandelijks opgezegd worden waarbij de opzegtermijn één volledige kalendermaand bedraagt.
 • Tarieven kunnen ieder jaar aangepast worden. Hiervan zal het lid tijdig op de hoogte worden gebracht.
 • Tarieven zijn gebaseerd op 48 trainingsweken. (52 minus 4 absentie/vakantieweken). Bij het niet doorgaan van de training door afwezigheid van een trainer zal in onderling overleg naar een passende oplossing worden gezocht.

Medische Fitness/Groepslessen

 • Telefoneren in de sportzaal is niet toegestaan.
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Het dragen van een schoon en fris shirt is verplicht.
 • U dient na gebruik de toestellen schoon achter te laten.
 • Inhalen van trainingen door afwezigheid is in principe niet mogelijk, tenzij daartoe in overleg met de trainer anders wordt besloten.
 • Trainingstijden staan in principe vast. Bij te kleine groepen kunnen deze echter aangepast worden.
 • Trainingsgroepen bestaan uit 6-10 personen
 • In overleg met de trainer kunnen trainingsprogramma’s opgesteld worden en metingen/testen uitgevoerd worden.

Veiligheid

 • De nooduitgangen mogen uitsluitend geopend worden in geval van nood.Eventuele gebreken aan apparatuur, douches, kleedkamers etc. dient u te melden bij één van de werknemers.
 • Het centrum stelt zich in geen geval aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen ten allen tijde opgevolgd te worden.
   
Tarieven 1x per week 2 x per week
   
Medische Fitness € 25,00 (per maand) € 40,00 (per maand)
olv sportinstructeur
Medische Fitness € 30,00 (per maand) € 50,00 (per maand)
olv fysiotherapeut
Basis Fitness € 20,00 (per maand)
onbeperkt fitness (Kloosterburen)
Pilates € 25,00 (per maand)
Medische fitness € 22,50 (per maand)  
olv sportinstructeur    
op maandagochtend
 
Hardloopclinic € 12,50 (per maand)
 
Bootcamp € 15,00 (per maand)
Running Bootcamp € 15,00 (per maand)
Beweegtuin € 15,00 (per maand)