Informatie Abonnementen

Algemene Voorwaarden Medische Fitness Fysiotherapie & Beweegcentrum de Marne & Fysiotherapie GCW

Algemeen

  • Alle leden van Fysiotherapie & Beweegcentrum de Marne & Fysiotherapie GCW (hieronder het centrum genoemd) onderschrijven zich bij inschrijving automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.

  • Ieder lid dient een intake formulier in te vullen voordat aan een sportactiviteit wordt deelgenomen.

  • Het is niet toegestaan om op buiten-schoenen te sporten.

  • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en andere stimulerende middelen te sporten.

  • Roken is niet toegestaan.

  • Het gebruik van een kunststof bidon wordt aanbevolen.

  • Het centrum stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van waardevolle voorwerpen.

  • Tijdens (school)vakanties geldt een aangepast rooster.

  • Wij zijn gesloten op officiële feestdagen.

 

Lidmaatschap

  • Men is lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.

  • De contributie wordt maandelijks geïncasseerd, hiervoor vragen wij u een incasso-formulier in te vullen.

  • Er kan maandelijks opgezegd worden waarbij de opzegtermijn één volledige kalendermaand bedraagt.

  • Tarieven kunnen ieder jaar aangepast worden. Hiervan zal het lid tijdig op de hoogte worden gebracht.

  • Tarieven zijn gebaseerd op 48 trainingsweken. (52 minus 4 absentie/vakantieweken). Bij het niet doorgaan van de training door afwezigheid van een trainer zal in onderling overleg naar een passende oplossing worden gezocht.

 

Medische Fitness/Groepslessen

  • Telefoneren in de sportzaal is niet toegestaan.

  • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht.

  • Het dragen van een schoon en fris shirt is verplicht.

  • U dient na gebruik de toestellen schoon achter te laten.

  • Inhalen van trainingen door afwezigheid is in principe niet mogelijk, tenzij daartoe in overleg met de trainer anders wordt besloten.

  • Trainingstijden staan in principe vast. Bij te kleine groepen kunnen deze echter aangepast worden.

  • Trainingsgroepen bestaan uit 6-10 personen

  • In overleg met de trainer kunnen trainingsprogramma’s opgesteld worden en metingen/testen uitgevoerd worden.

 

Veiligheid

  • De nooduitgangen mogen uitsluitend geopend worden in geval van nood.Eventuele gebreken aan apparatuur, douches, kleedkamers etc. dient u te melden bij één van de werknemers.

  • Het centrum stelt zich in geen geval aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel.

  • Aanwijzingen van het personeel dienen ten allen tijde opgevolgd te worden.
 
Tarieven 1x per week 2x per week
Medische Fitness o.l.v. Fysiotherapeut
€ 30,00 (per maand)
€ 50,00 (per maand)
Medische Fitness o.l.v. Sportinstructeur
€ 25,00 (per maand)
€ 40,00 (per maand)
Basis Fitness (onbeperkt fitness Kloosterburen)
€ 23,00 (per maand)
Pilates
€ 25,00 (per maand)
Bootcamp
€ 15,00 (per maand)