Algemene fysiotherapie

Voor wie is de fysiotherapeut

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een verkeerde beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Uw fysiotherapeut specialist in bewegen

Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis of verpleegtehuis). In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.

Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.

Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek. De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten, door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Wat moet een Parkinsonpatiënt bij de fysiotherapeut?

“Meneer Stam is 74 jaar. Tot zijn pensioen was hij onderwijzer. Daarna heeft hij zich toegelegd op zijn grote hobby: pianospelen. Maar nu heeft meneer Stam de ziekte van Parkinson. Daardoor heeft hij problemen met zijn coördinatie en is hij bang om te vallen. Dankzij medicijnen gaat het al veel beter, maar het uitvoeren van eenvoudige handelingen gaat hem toch moeilijk af. Eerst heb ik een aantal testen gedaan.

Vervolgens hebben we besproken wat ik voor hem kan doen en wat hijzelf kan doen. Om te voorkomen dat zijn spieren en gewrichten stijver worden heeft hij eerst elke week bij mij geoefend. Nu doet hij dat in groepsverband. Bovendien heb ik meneer Stam een aantal tips gegeven om makkelijker te bewegen; zo telt hij nu hardop tot drie voordat hij opstaat en gaat lopen makkelijker op de maat van een liedje. Zijn ziekte kan ik niet genezen, maar hij kan nu wel weer met vrienden naar pianoconcerten.”

Wat moet een hartpatient bij de fysiotherapeut?

“Meneer van Dijk is 49 jaar. Beroepsmilitair en fanatiek bokser. Zeven weken geleden is hij geopereerd aan zijn hart. Eenmaal thuis durft hij niet te bewegen. Door zijn behandelend arts wordt hij naar de hartrevalidatie-afdeling van het ziekenhuis verwezen. Met de revalidatieverpleegkundige praat hij over zijn problemen. Besloten wordt om naast begeleiding door een psycholoog samen met een fysiotherapeut zijn grenzen te gaan verkennen en zijn conditie te verbeteren. De eerste keer starten we met een lichte training op de .ets. Iedere week zie ik meneer van Dijk verder opbloeien. Als hij klaar is met het revalidatieprogramma gaat hij naar een fysiotherapeut bij hem in de buurt. Daar kan hij zijn conditie onderhouden met een speciaal programma voor mensen die hartklachten hebben gehad.

Meneer van Dijk kijkt weer naar de wereld zoals het moet: als een man met nog vele mooie jaren voor de boeg.”