KISS-Syndroom

Herzien standpunt KISS therapie

09-07-2015

In 2011 concludeerde het KNGF dat de KISS therapie niet tot het domein van de fysiotherapie behoort. Dit besluit is recentelijk herzien.

In het nieuwe besluit bepaalt de EWMM dat haar leden per direct de term KISS moeten verlaten en voortaan in alle uitingen refereren aan bewegings-gerelateerde stoornissen en daarvoor de term HCFS (Hoog Cervicale Functie Stoornis) te gebruiken.

Het besluit uit 2011 is genomen op advies van de commissie kwaliteit die daarvoor gebruik heeft gemaakt van een aantal criteria, zoals het bestaan van wetenschappelijke evidentie. Het oude besluit dateert van 30-11-2011 en is recentelijk herzien. In het nieuwe besluit bepaalt de EWMM dat haar leden per direct de term KISS moeten verlaten en voortaan in alle uitingen refereren aan bewegings-gerelateerde stoornissen en daarvoor de term HCFS (Hoog Cervicale Functie Stoornis) te gebruiken.

Er bestaat overeenstemming tussen NVMT en EWMM dat uitsluitend de bewegings-gerelateerde hoog cervicale functiestoornissen tot de manuele therapie behoren. Internationaal wordt manuele therapie bij jonge kinderen en baby’s toegepast wanneer er sprake is van bewegings-gerelateerde stoornissen. De NVMT zal een addendum “kinder-manueeltherapeut” bij het huidige bcp manuele therapie vaststellen nadat de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de NVKF, de NVMT met medewerking van de EWMM, de vereiste competenties heeft vastgesteld.

Op dit moment waarborgt de EWMM de kwaliteit van haar leden door het actueel houden van een eigen register. Zie hier voor de volledige notitie.


 

Informatie over het KISS-Syndroom
(Kopgewrichten Invloed bij Stoornissen in de Symmetrie)

Waarom verstaan ouders de boodschap kiss en manuele therapie?

Uw baby heeft een opvallend asymmetrieprobleem, dat uzelf hebt waargenomen. Dat is ook opgevallen door de mensen om u heen. U weet waarschijnlijk niet welke hulp daarvoor ingeroepen kan worden en wanneer. Een nog belangrijkere vraag is of een behandeling noodzakelijk is. Waarschijnlijk had u al een gesprek met uw huis- en/of kinderarts of kinderfysiotherapeut. Aanvullende opmerkingen zullen u in deze welkom zijn. M.n. de toelichting over de diagnostiek en therapie van de symmetriestoringen in de bovenste nekwervels en dikwijls de gehele wervelkolom. De asymmetrische ontwikkeling van de KISS-baby gaat dikwijls gepaard met excessief, ontroostbaar huilen. Beide symptomen kunnen zich echter ook apart manifesteren. Het huilen is het meest tragische of het meest storende voor de baby maar ook voor het hele gezin. Naar de mening van de in KISS gespecialiseerde manueeltherapeut dient de scheve baby extra aandacht te krijgen, ook tijdens de bezoeken aan de consultatiebureau-arts.

Omdat asymmetrische baby zich dikwijls onopvallend “normaal” gedraagt valt het KISS-symptoom “asymmetrie” niet zo gauw op en kan zich sluipend in het bewegingsapparaat ontwikkelen. Juist daarom moeten de ouders extra aandacht geven aan de lig- en zithouding van de baby. Een constante zelfde (ook kleine) scheve lighouding is een waarschuwing.

Wat kunnen de gevolgen zijn van deze scheefheid? Een hoofd (met ogen en evenwichtsorganen) moet te allen tijde horizontaal in de ruimte staan. Staat het hoofdje scheef, dan moet die scheve stand elders in de wervelkolom worden gecorrigeerd.

Gebeurt dat boven in de nek, dan is de kans op latere hoofdpijn groot. Dikwijls gaat dit compensatieproces gepaard met verhoogde spierspanningen en wervelgewrichtjes die gaan vastzitten, vormen een bron voor hoofdpijnklachten, concentratiestoornissen, algehele onrust in het lichaam. Kenmerkend voor een jong kind is beweeglijkheid, speelsheid en mobiliteit. Het is verbazingwekkend hoe de asymmetrie van de zuigeling zich in korte tijd (enkele weken of maanden) kan ontwikkelen tot een reeks van blokkeringen van achterhoofd tot in de bekkengewrichten. De asymmetrische ontwikkeling vanuit de bovenste nekgewrichten leidt ook tot asymmetrische functiestoornissen van de voeten. Dikwijls zien we dan ook bij de 2-jarige aan één kant een duidelijke platvoet en aan dié zijde ook beperkingen in heup en bekkengewricht. Derhalve is het zinvol te stellen dat de asymmetrische zuigeling aandacht behoeft in de zin van een halfjaarlijkse controlebezoek aan de manueeltherapeut.

Tussen het 2e en het 3e levensjaar gaan de kraakbenige componenten van het skelet verbenen. D.w.z. dat kleine scheefstanden in de wervels zich fixeren in de botstructuren van de complexe wervels. Dit gaat meestal gepaard met gewrichtsblokkeringen, DUS FUNCTIEBEPERKINGEN in een reeks van wervels tot in het bekken en voeten. Derhalve verdient de asymmetrische KISS-baby vóór het 2e levensjaar de controlerende aandacht van de manueeltherapeut, minstens 1 x per halfjaar. Dat is geen overdreven zorg, dit is preventieve gezondheidzorg, zoals u ook met uw gebit doet. Daar heeft een klein kind recht op.

Bij de zuigeling wordt in de eerste maanden van zijn leventje deze totale asymmetrie aangestuurd vanuit de bovenste nekgewrichtjes.

meer info zie www.kiss-kinderen.nl