Chronisch Pijnteam

Multidisciplinair Chronisch Pijnteam

Chronische pijn komt veel voor. Naar schatting 1 op de 5 mensen lijdt in Europa aan chronische pijn. Het gaat vaak om hoofdpijn of rugpijn ( lumbago,spit,ischias), whiplash, RSI of fibromyalgie.

Normaal is pijn een beschermingsmiddel voor ons lijf. Als je je brandt aan een hete pan trek je door pijn snel je hand terug!

Maar pijn kan ook chronisch worden. Dat is pijn terwijl er geen duidelijke beschadiging of ontsteking in je lichaam aanwezig is. We spreken van chronische pijn indien pijn tenminste 3 maanden aanwezig is.

Vaak is er beschadiging geweest, bijvoorbeeld beschadiging van de lage rug door te zwaar tillen of te lang in de tuin werken in het voorjaar. Vervolgens blijft de pijn langer dan 3 maanden aanhouden en is het oorspronkelijke letsel in de rug al lang genezen. Dit kan doordat de zenuwuiteinden die de pijn registreren “sensitiseren”, dus overgevoelig worden. Het is als een brandalarm bij brand. Bij brand gaat het alarm af. Maar als het alarm steeds weer afgaat terwijl er geen brand is, is er iets vreemds aan de hand met het alarmsysteem. Die is overgevoelig geworden.

Zo hebben we al een verklaring voor chronische pijn, maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken.

Om de patiënten met chronische pijn zo goed mogelijk te helpen hebben we een team gevormd.

Het team bestaat uit :

  • Dhr. H. Aalders: Manueel therapeut
  • Mw A. Abbas: Haptonomisch fysiotherapeut
  • Mw. J. de Vries: Haptonomisch fysiotherapeut
  • Dhr. S. Jansma: Mensendieck therapeut

We zijn allen erg geïnteresseerd in deze patiëntencategorie en willen onze krachten bundelen.

Elk vanuit zijn eigen specialisatie kunnen we de chronische pijnpatiënt benaderen.

De manueel therapeut kijkt met name naar het lichaam of er blokkades zijn die nu het bewegen beperken en de pijn onderhouden. Vervolgens kan hij ook al oefeningen instellen volgens het graded activity principe. Voorzichtig beginnen met oefeningen en het lichaam er langzaam aan laten wennen dat de pijnlijke structuren steeds meer belast worden.

De haptonomisch fysiotherapeut gaat ook in op de gevolgen die de pijn heeft op de mens. Hoe heeft de chronische pijn je veranderd, en is dat gewenst? De fysiotherapeut kan je weerbaarder maken, bewust maken van wat pijn met je kan doen en hoe je het anders aan kan pakken. Vaak gebruikt ze oefeningen om veel stabieler te zijn vanuit het bekken en de romp. Dat geeft vaak alweer een basis om steviger in het leven te staan.

De mensendieck therapeut kijkt naar bewegingspatronen die soms ingeslepen zijn, maar die beïnvloedbaar zijn en kijkt wat de pijn met je als mens doet. Soms ontwikkel je bewegingsangst door de aanhoudende pijn. Door oefenen kan de mensendieck therapeut deze processen beïnvloeden.

Wie komen er in aanmerking?

  • Mensen die overal al geweest zijn, maar elke keer teleurgesteld waren dat er geen (duidelijke) diagnose gesteld werd. En dus geen adequate therapie kregen.
  • Mensen met chronische pijn, die gemotiveerd zijn om op een actieve manier aan hun herstel te werken.
  • Mensen die onderzoek na onderzoek en dokter na dokter en pil na pil gehad hebben, maar geen steek opschieten.

Wat is de procedure?

U meldt zich aan bij de secretaresse, die is elke morgen van 8-12 bereikbaar onder nummer 0595-442255. U wordt dan ingepland bij een van de hulpverleners van het Chronisch Pijnteam. Meestal volgt er ook contact met andere leden van het team en vindt er afstemming plaats over het behandelproces. Vaak is er ook overleg met uw huisarts.

Vergoeding

Vergoeding vindt plaats via uw aanvullende verzekering. U hoeft dus geen eigen risico te betalen.

U kunt uw aanvullende verzekering checken voor details.