Kinderfysiotherapie

Wat is Kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen het vakgebied fysiotherapie.

De kinderfysiotherapeut heeft de specifieke kennis van de motorische ontwikkeling in de verschillende leeftijdsfasen (van kinderen en jong volwassenen van 0 t/m 17 jaar).

De ontwikkeling van een kind kan vertraagd, afwijkend of dreigend afwijkend zijn.

Dit kan een gevolg zijn van aandoening van de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort of een te eenzijdige motorische ervaring.

De kinderfysiotherapeut kijkt niet alleen wat het kind wel of niet kan, maar ook naar de kwaliteit van het uitvoeren van beweging. Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek is erop gericht uit te zoeken, waarom een kind op die manier beweegt en wat het gevolg is in de fase van de motorische ontwikkeling waarin het kind zich bevindt. Na het onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld en een behandelplan gemaakt.

Door veel herhalen, positief stimuleren en motiveren wordt het kind maximaal getraind.

Als de sensomotorische ontwikkeling van en kind wat afwijkend verloopt of een achterstand vertoont, dan is het heel goed mogelijk, dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed gaat ontwikkelen.

Tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is van groot belang.